Watchman’s Teaching Letter #007

Watchman’s Teaching Letter #007

Kto je tento patriarcha, Júda? časť 7. (Ospravedlnenie: táto časť nedopatrením vypadla v poradí umiestňovania, preto ju zverejňujeme teraz. admin) V poslednej časti som ukázal, ako sa aškenázski a sefardskí Židia posledných 1275 rokov – od konverzie kráľa Bulana v roku 740 A.D. – miešali, a šírili tak medzi sebou Kainovu krv. Neexistuje nič také, ako dobrý Žid. Spomeňte […] ďalej
Watchman’s Teaching Letter #005

Watchman’s Teaching Letter #005

KTO JE TENTO PATRIARCHA, JÚDA, časť 5. V poslednej časti som vysvetľoval, ako sa Júda stal veľkým požehnaním a ťaživou kliatbou. V tejto štúdii pouvažujeme nad Júdovým požehnaním. K tomu si opäť prečítame Genesis 49:8-12: “Júda, ty si ten, ktorého budú chváliť tvoji bratia! Tvoja ruka je na šiji tvojich nepriateľov, pred tebou sa synovia […] ďalej
Watchman’s Teaching Letter #006

Watchman’s Teaching Letter #006

Kto je tento patriarcha, Júda? časť 6. V tejto lekcii budeme skúmať iný uhol pohľadu na Júdu. Ak by som pokračoval v mojom zvyčajnom štúdiu o Júdovi, nakoniec by som sa k tomu, čo budeme dnes študovať, dostal. Myslím, že je dôležité preskočiť až sem, pretože som obdržal list od jednej osoby (nebudem menovať), ktorá tvrdí, že sefardskí Židia (Sefardim) […] ďalej
Bertrand L. Comparet – Viera pre tieto dni

Bertrand L. Comparet – Viera pre tieto dni

V Hebrejom 11:1 sa hovorí: „Viera je isté očakávanie vecí, v ktoré dúfame, zrejmý dôkaz skutočností, hoci ich nevidíme.“ Všimnite si, že slovo „dôkaz“ je v Biblii taktiež používané v zmysle nárok na pôdu, ako napr. u Jeremiáša 32:8-14. Môžeme preto povedať, že viera je vlastníckym nárokom, ktorým získavate právo nárokovať si na veci, v […] ďalej
William Finck – Popraskané cisterny, (2. časť)

William Finck – Popraskané cisterny, (2. časť)

V prvom traktáte s týmto názvom boli skúmaná sexuálna povaha istých dávnych pohanských kultových náboženstiev, menovite kultov Baala (Bel alebo Belus) a Aštarot (Astartê alebo Aphroditê). Dúfam, že došlo k uvedomeniu si – z opisov historikov týchto kultov a z vyjadrení hebrejských prorokov – že nasledovaním takzvaných “náboženských” kultov cudzincov bolo nutné mať s týmito […] ďalej
Watchman’s Teaching Letter #004

Watchman’s Teaching Letter #004

Kto je tento patriarcha, Júda? časť 4. V prvých troch štúdiách z tohto cyklu sme sa dozvedeli mnoho o Júdovom osobnom živote. Júda mal veľmi komplexný, zamotaný a komplikovaný život. Len nemnohí skutočne dokonale zvládli tému Júdu a niektoré z vyjadrení rôznych komentátorov o jeho živote a kmeni (predovšetkým jeho vzťah s Tamar) sú falošné a úplne mimo. V tejto lekcii sa odvrátime od Júdovho […] ďalej
William Finck – Popraskané cisterny (1. časť)

William Finck – Popraskané cisterny (1. časť)

My v Izraelskej Identite, ktorí chápu dôležitosť rasovej čistoty, čítajú take pasáže, aké nachádzame v Jeremiášovi 2 a Ezechielovi 16 a chápeme, že proroci opisujú nielen náboženské odpadlíctvo, ale taktiež smilstvo, ktorým je rasové miešanie: pohlavný styk s inými druhmi (Júda 7, chodenie za iným, cudzím, telom). No “mainstreamové” sekty, ktoré sú dnes všetky všeobecne […] ďalej
Watchman’s Teaching Letter #003

Watchman’s Teaching Letter #003

Kto je tento patriarcha, Júda? časť 3. V tejto lekcii sa budeme zaoberať Tamar a významom jej mena. ČO SA NACHÁDZA V MENE? Poďme teraz k lži nazývania Tamar „Kanaančankou“, nehovoriac už o „kanaanskej pobehlici“, pretože nebola ani „Kanaančankou“ a ani „pobehlicou“. Vyžaduje si to viac štúdia, než iba poukázať na zemepisnú oblasť na mape […] ďalej
Watchman’s Teaching letter #002

Watchman’s Teaching letter #002

Kto je tento patriarcha, Júda? časť 2. V predchádzajúcej lekcii som hovoril o tom, ako si desať bratov – potom, čo predali Jozefa za 20 kúskov striebra – rozdelilo túto sumu medzi seba. Taktiež som spomenul a položil otázku, čo za tieto peniaze mohli kúpiť. Nuž, pri ďalšom skúmaní tejto témy som zistil, že tieto […] ďalej
William Finck – Rasa z Genesis 10

William Finck – Rasa z Genesis 10

Na tejto planéte sa nachádzame iba raz. Niet žiadnej druhej šance. Jedna história, jedna Biblia, jedna cesta zo záhrady Eden po zozbieranie Pšenice. Ak nenachádzame základy našej rasy v Genesis 10, potom naša história – naša Biblia – je absoútne nespoľahlivá a sme zaborení v márnosti, bez žiadneho zmyslu života a žiadneho záznamu o našom […] ďalej
Powered by WordPress | Fluxipress Theme